Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 20. oktober 1925

Efter alle de resultatløse konferanser stormaktene imellom, som med passende mellomrom har vært avholdt efter verdens­krigen, hadde man vel ikke så stort håp om, at der skulle komme så meget ut [av] den sammenkomst, der i denne måned har funnet sted i den lille sveitsiske by Locarno, hvor også Tysklands representanter for første gang efter nederlaget har vært benket ved rådsbordet som likemenn med seierherrenes representanter.

Det var derfor en gledelig overraskelse og føltes som en befrielse, da telegrafen for et par dager siden meldte, at man var kommet til et positivt resultat, og at der var bygd en bro over gammelt hat og gammel fordom. Og med de nåværende forhold i Europa for øye har vel alle stats­menn måttet innse, at den bitre nødvendighet ble, at man kom til en forståelse. Det er jo ikke så lenge siden, at den franske utenriksminister Briand uttalte, at "man måtte komme til en endelig løsning av det fransk-tyske stridsspørsmål, eller vi går alle til grunne".

Efter hva der meddeles har det diplomatiske arbeid, der er tilendebrakt i Locarno, sin største betydning deri, at de fem signaturmakter uttrykker ønsket om å sikre friheten for de folk som har vært i krig, og respekten for freden ved hjelp av garantier, som skal utfylle de gjeldende traktater om Folkeforbundets pakt. Rhinpakten omfatter 10 artikler og går ut på, at der skal opprettholdes status quo i territorial henseende. Grensen mellom Tyskland og Frankrike og Tyskland og Belgia skal ikke krenkes, og den demilitariserte sone skal opprett­holdes. De nevnte nasjoner forplikter seg gjensidig til ikke å skride til krigerske forholdsregler eller trenge inn på hverandres område, unntagen når det gjelder lovlig forsvar eller når det skjer efter Folkeforbundets bestemmelser.

Alle konflikter av juridisk karakter skal forelegges for juridiske dommere og alle andre tvistespørsmål innbringes for Folkeforbundets råd.

Måtte det være så, at denne begivenhet innvarsler en ny æra i menneskehetens historie, og at vi kan ta den som et første tegn på, at også nasjonene seg imellom nå endelig er nådd frem til det kulturtrinn, at retten må settes i maktens sted.

Da vil den lille sveitsiske grenseby ved de italienske sjøer for alltid være omfattet med menneskehetens takknemlighet.

Den i Locarno trufne overenskomst skal nå først godtas av signaturmaktenes regjeringer – hva der vel ikke er tvilsomt vil skje – og dernest av disse makters parlamenter, hva der kanskje vil volde større vanskelighet. Men også de mest nasjonalistiske elementer kan ikke være blinde for, at en ny verdenskrig i likhet med den, vi gjennomgikk i 1914–1918, vil bety sammenbrudd og ruin for alle og den europeiske kulturs visse undergang.