Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 5. oktober 1925

For noen dager siden forsvant plutselig statssekretær Fürst. Han var gått fra sitt kontor som vanlig, men da han ikke kom hjem til middag, ble familien urolig og der sattes straks undersøkelser efter ham i gang. Efter noen dagers forgjeves leting, fant man ham i dag endelig som lik i nærheten av Skådalen. Og det er ingen hemmelighet, at han hadde endt sitt liv ved å stikke seg med en stilett i hjertet.

Denne tragiske begivenhet har gjort et sterkt inntrykk på oss alle. Fürst var gift med Barbaras kusine Marie Borrelly, og vi omgikkes, om enn mindre i de senere år. Han måtte for et par år siden underkaste seg et par alvorlige operasjoner og hadde siden vært søvnløs til stadighet, nervøs og nedtrykt.

Statssekretær Fürst var en fint dannet mann, med mer enn alminnelige evner, men gjorde alltid et meget innesluttet inntrykk, og det var vanskelig å komme ham inn på livet. Men han var en gentleman i all sin ferd.