Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 20. april 1925

Min fetter Nils Knagenhjelm har i disse dager overdratt vårt fedrenegods Kaupanger til sin eneste sønn Christen Knagen­hjelm. Christen blir den niende av slekten som godsherre på Kaupanger i de 215 år, der er gått, siden godset kom i vår slekts eie.

Nils Knagenhjelm er jo ikke mer enn 67 år gammel, men efter hans hustrus død i fjor har han vært meget nedfor og ønsket å bli kvitt byrden med det store hus og den store husholdning.