Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, april 1925

Da sosialistenes innflytelse på ministeriet Herriots politikk ble mer og mer merkbar, og der fra hans finansministers side ymtedes om ytterligere inflasjon og skattepålegg – endog ekstraordinær formueskatt – våknet skatteborgeren, der selv hos de radikale går foran politikeren, og redselen for nye skatter og den tiltakende kapitalflukt – der ved en ny inflasjon kunne ha blitt panikkartet – beseglet ministeriets skjebne.

Ministeriet Herriot har måttet vike for ministeriet Painlevé med Briand som utenriksminister og – hva man for bare et år siden ville ha ansett som umulig – med Caillaux som finans­minister. Den finansielle stilling i Frankrike er nå sådan, at kan man få en kraftig og dyktig finansmann til om mulig å bringe orden i disse fortvilte forhold, ser den politiske oponion bort fra alt annet.

Painlevé er selv vel så radikal som Herriot med affinitet mot sosialismen. Han har vært medlem av flere ministerier, og den dyktige matematiker har som minister ved flere leiligheter vist en besluttsomhet og en handle­kraft, der har gjort Frankrike uvurderlige tjenester.

Det var han, der som krigsminister efter den resultatløse offensiv ved Chemin des dames, der kostet så mange franske offiserers og soldaters liv uten noe positivt resultat, skar gjennom alle intriger, fikk Nivelle fjernet som øverstkomman­derende og til all lykke fikk generalene Foch og Pétain satt til de virkelige ledere av den franske armé og derved fikk opprettet den tillit hos soldatene til ledelsen, som var begynt å vakle sterkt og endog ledet til forsøk på mytteri.

Hvor meget der den gang sto på spill for Frankrike, har utenverdenen hatt lite inntrykk av, før Painlevé i sin interessante og på eksakte data så rike bok Comment j''ai nommé Foch et Pétain har gitt allmennheten de nødvendige opplysninger herom.

Også nå – under det økonomiske debâcle – er det besluttsomhet, mot og handlekraft det gjelder å ha, og Frankrikes mange venner vil håpe, at Painlévé også denne gang vil vise seg å ha en lykkelig hånd.