Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 5. april 1925

Min venn Thorsten Laurin har avlagt oss et besøk sammen med sin nye frue og sin datter Brita. Han har feiret sin 50-årsdag her, da han har vært syk og nedfor i vinter og derfor ikke ville ha noen festligheter i den anledning.

Vi hadde dem til middag i går sammen med noen felles venner. Fru Laurin, der er datter av tidligere statsråd, nå lands­høvdingen Husberg, er sjeldent inntagende, vennlig og likefrem og en ekte svensk type. Hun sjarmerte oss alle.

Thorsten har i anledning av sin 50-årsdag av sine venner fått seg tilstilt et pengebeløp, som han som medlem av styret for nasjonalmuseets venner skal anvende til innkjøp av et kunst­verk til museet. Han trodde, at han ville bruke det til inn­kjøp av et av Harriet Backers malerier. Frøken Backer har for tiden utstilling i Stockholm, hvilken der som her fornylig vekker den største beundring.