Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Paris, 7. mars 1925

Av de franske aviser ser jeg, at det radikale parti har holdt et stort møte for å hedre den tidligere minister Caillaux, der av det franske senat konstituert som domstol for noen år siden ble dømt til forvisning fra Paris for forbindelse med fienden under krigen, og som fornylig nøt godt av det utstedte amnesti. Han ble hilst med en voldsom begeistring, og avisene beretter, at man på de forreste benker bl.a. bemerket la comtesse de Noailles – den kjente lyriske dikterinne – og flere av det høyeste aristokratis damer.

Det gamle ord sier jo, at det ikke er langt fra Kapitol til den tarpéiske klippe, men vanskeligere er det jo fra denne klippe atter å kunne klatre opp mot Kapitol.

Joseph Caillaux har jo ord for å være en dyktig og forsiktig finansmann, og mulig er det jo, at man i denne tid – hvor de franske finanser synes å hvile på en vulkan – vil søke å finne en redningsmann og da også er beredt til å kaste et glemselens slør over fortiden.

-----

Mine kolleger er vendt tilbake fra London, og vi hadde i går et avsluttende møte med Mr. Delage uten noe positivt resultat, men han følte seg sikker på, at våre forhandlinger igjen ville bli opptatt om kortere tid. Vi skiltes i den beste forståelse og var på ny hans gjester ved en middag i restaurant Tabary.

I dag hadde Jørgen Stang invitert Kiær og meg til middag på Café de Paris. Direktør Høy er reist til Wien til møte i karbidsyndikatet.

Café de Paris inntar vel fremdeles ubestridt rangen som Paris'' mest mondéne restaurant. Kun er den nå helt og holdent okkupert av den kosmopolitiske verden. Hvert bord i den store restaurant var opptatt og bortbestilt i forveien - det var kun, fordi Jørgen Stang er gammel stamgjest her, at han hadde kunnet oppnå et bord. Amerika og Palestina dominerte full­stendig, jeg tør nesten vedde på, at der ikke fantes en eneste fransk gjest der. Ved hvert bord var der en liten formue i perler og diamanter. Moten krever nå, at også damenes armer skal være dekket av diamantarmbånd eller perlekranser langt oppover.

Hovmester og kelnere sto på hodet for Stang, så han må være meget velsett der, og den diner og de viner, der servertes oss, måtte tilfredsstille den mest forvente gane.

Ved 11-tiden begynte dansen – amerikanske jazz-melodier og amerikansk sang. Og tykkmagede jøder og gråhårete amerikaner­inner med hornbriller svang seg i tango og one-step. Men hva enten man liker de moderne danser eller ikke; en ting er i alle fall sikker – de krever ungdom og slankhet hos de dansende. Ellers blir det hele uskjønt og latterlig.

Amerikanerne oversvømmer Paris og strør sine dollars rundt seg og gjør livet dobbelt vanskelig og dyrt for de franske selv. Men de dollars, de under krigen i felles interesse lånte sin kampfelle, forlanger de uten sentimentalitet tilbake, selv om de skal skjære til blodet…

På boulevardene og i hotellene hører man nå også stadig tysk – og ikke lavmælt, men høyrøstet som vanlig.