Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 12. februar 1925

Den nye franske minister her, Mr. G. Osmin Laporte, er arrivert, og efter hans anmodning avla jeg ham i dag et besøk i lega­sjonen. Han gjorde et meget sympatisk inntrykk og hadde i motsetning til sin forgjenger et meget distingvert ytre. Han kommer hit fra Antwerpen, hvor han har vært generalkonsul. Han hadde vært generalkonsul i Smyrna, da tyrkerne satte byens europeiske kvarterer i brann og hadde da mistet hele sitt innbo. Efter hans uttalelse å dømme svermet han ikke meget for den radikale retning, der ved Herriot hadde fått makten i Frankrike.