Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 14. desember 1924

Vi har i disse dager hatt besøk av en fransk storindustriell, den tekniske leder av det mer enn hundreårige kjente franske industri­selskapet Société St. Gobain, som er kommet hit for å underhandle med Odda Smelteverk om muligheten av et samarbeid ved opprettelsen av en fabrikk for fabrikasjon av et nytt gjødningsstoff, Vitagate, og hvorved vi kunne få anvendelse for en del av våre overflødig store fabrikkbygninger og for den del av den kraft, som vi leier, som vi ennå ikke kan utnytte til karbidfabrikasjonen.

Vi skulle lage cyanamid og selge denne til Vitagate-selskapet, hvis metode er ved hjelp av kvelstoffet i cyanamiden og ved å bringe denne inn i torvstrø å frembringe det nye gjødnings­stoff.

Vi er ikke kommet til noe endelig resultat, men vi er blitt enige om å fortsette forhandlingene i Paris en gang i neste måned.

Mr. Delage er en høyt kultivert mann og med den elskverdighet og sjarme i sitt vesen som særkjenner franskmenn av det virkelig gode selskap, og som vi utlendinger dessverre så sjelden kommer i berøring med.