Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 4. desember 1924

Jeg ble forleden gledelig overrasket ved å få sendt fra Hans E. Kinck et eksemplar av hans ungdomsbok Ungt Folk, der nett­opp er utkommet i ny utgave, og forsynt med hans dedikasjon som takk for talen og telegrammet ved studentjubileet i høst.