Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 22. oktober 1924

Fru Mabel Butenschøn telefonerte nettopp for å fortelle, at Marie i eftermiddag er nedkommet med en stor og prektig gutt. Marie har vært litt dårlig utover høsten og har måttet holde seg i ro og har derfor bodd hos sine besteforeldre på Skøyen hovedgård, hvor hun har hatt den hyggelige tårnleilighet til sin disposisjon, og her er det, at begivenheten har foregått. Marie hadde vært kjekk helt til middagstider i dag, så det hele foregikk hurtig. Og både mor og barn befinner seg vel – gudskjelov!