Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 20. september 1924

I går ble på et møte i Victoria Hotel det aksjeselskap konstituert, der skal overta de karbid- og cyanamidfabrikker i Odda (med leie av elektrisk energi fra a/s Tyssefaldene) der tidligere har vært drevet av et engelsk selskap. Selskapet ble stiftet med helt norsk kapital – den ble fiksert til 1 750 000 kroner. Jeg ble innvalgt som medlem av selskapets styre sammen med grosserer Elias Kiær, skipsreder J.B. Stang, og min gamle venn P.C. Solberg. Selskapets disponent ble direktør Ivar Høy.

Styret skal holde sitt første møte i Odda i begynnelsen av neste måned.