Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 4. september 1924

Jeg har i disse dager feiret mitt 40-årsjubileum som student.

Den 2den september var der festmiddag i Militære Samfund og i går fest med damer i den røde sal i Grand Hotel.

Sant å si var begge fester temmelig kjedelige og stemnings­løse. Nils Collett Vogt holdt festtalen den 2den september. Den var selvfølgelig på sin måte god og vel fremført, men det var tydelig å merke, at han ikke var i stemning, så den manglet den særpreg og varme, der må til for å fenge.

Jeg mintes i noen få ord våre fraværende kamerater Hans E. Kinck og Sigurd Bødtker, to av kullets mest fremtredende menn og fikk utvirket, at der ble sendt dem en telegrafisk hilsen.

Av mine gamle kamerater fra Trondhjems katedralskole var kun banksjef Johan Bruun møtt frem.