Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 19. august 1924

Heller ikke i år har jeg fått mitt vanlige fjellopphold i august. I fjor var det Jakobs alvorlige sykdom, der hindret det. I år har jeg vært så opptatt med ordningen av Tyssesaken og er det fremdeles, da alt skal være ferdig til 1ste septem­ber, at det har vært umulig å komme bort.

Det er en rekke konsesjonsandragender, som må gjøres ferdige. De forskjellige kraftleiekontrakter mellom a/s Tyssefaldene og de 3 fabrikkselskaper skal gjøres ferdige og innsendes til departementet.

Vi har hatt våre møter på advokat Herman Christiansens kontorer, og det har hendt, at vi har sittet sammen fra 11 om formiddagen til kl. 8 om aftenen uten annen avbrytelse enn den nødvendige tid til å få slukt en kopp te og noen wienerbrød.

Endelig har jeg under regjeringsadvokat Johanssens fravær også måttet forhandle med representantene for preferanseaksjene i Tysse­faldene, som også må gi sin tilslutning til refinans­ieringen og gjøre sine ofre. Og dette har ikke vært det minst vanskelige. Men også dette er nå gått i orden.