Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 22. juli 1924

Johan Ludvig Mowinckel har hurtig fått dannet det ministerium av Venstre, der skal avløse Berges regjering, inntil valgene i høst har talt.

Det er de gamle partitravere, der igjen er spent for vognen. Det eneste departement, det voldte Mowinckel en del besvær å få besatt, var Kirkedepartementet. Hr. stortingspresident, landhandler og gårdbruker Tveiten har overtatt dette efter en del press. Det påståes, at lokkematen skal ha vært utsikten til pensjon for den aldrende herre, der nå går i sitt 74de år.

Som forsvarsminister er utnevnt sorenskriver Rolf Jacobsen, der har vunnet sine sporer i politikken som fanatisk avholds­mann. Han var opprinnelig advokat her i byen. Hans økonomi var imidlertid temmelig derangert efter jobbetiden i slutten av 90-årene, og da hans forretninger var minimale, skillinget hans venner sammen for å ordne hans gjeld, så han kunne bli utnevnt til sorenskriver i Nordland etsteds. Den tidligere levemann slo seg der oppe på avholdssaken, avsa sine tidligere vaner og kom inn i politikken som stortingsmann. Nå er han avansert til statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Man er i sannhet ikke kresen!