Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 23. juni 1924

Throne Holst ga i går i sin villa på Bygdø en liten intim middag for direktør Darre-Jenssen i anledning av hans 60-års fødselsdag, da Darre-Jenssens for tiden hører til de husville og derfor ikke selv kunne holde noen fest. Det var en meget belivet og hyggelig middag med en hel del taler. Statsminister Berge holdt festtalen for sin gamle kollega i Konow S. B.s ministerium, hvor Darre-Jenssen var arbeidsminister. Jeg holdt tale for barndomshjemmet på Ranheim, hvorfra jeg har så mange lyse og gode minner fra skoledagene, og hvor jeg nøt så megen gjestfrihet. Nå er det som så meget annet jevnet med jorden og borte.

Statsminister Berge var i et ypperlig humør og full av kamp­lyst og kampglede. Han var helt uviss om, hvorledes det ville gå ved avstemningen i Stortinget over regjeringens proposisjon om forbudets opphevelse, men var i alle fall fullt på det rene med, at regjeringen ville stå eller falle med sin proposisjon.

Det virket ganske eiendommelig å se Berge med Olavsordenens storkors og dampende av sin bondesnadde med skråtobakk, som han stadig karvet opp i hånden.