Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1924
Kristiania, 17. juni 1924

Jeg har vært et par dager på besøk hos Barbara, som gjennomgår en kur ved Modum bad. Jeg har aldri vært der tidligere, og jeg ble meget overrasket over, hvor vakkert dette kursted ligger, og hvor utmerket alt er innrettet. Også stellet var meget tilfreds­stil­lende. Barbara har lidd meget av gonagra det siste år, og jeg håper, at badene og massasjen vil hjelpe henne.

Jeg foretok flere lengre spaserturer i de lune skoger her omkring – og til flere utsiktspunkter over dalen med de snødekte fjelltopper i bakgrunnen.

Til en avveksling var været også gunstig med sol og varme. Ellers har denne sommer hittil vært så regnfull og kald, at vi stadig har måttet fyre opp i kaminen.

-----

Fra Italia kommer der efterretning om, at den italienske deputerte sosialisten Matteotti er myrdet og hans lik skaffet av veien, og der synes ikke å være noen større tvil om, at det er fascister, der har vært på ferde. Da Matteotti personlig var meget respektert og en mann, der hadde le courage de son opinion har mordet selvfølgelig satt sinnene i sterk bevegelse, og all den misnøye, der selvfølgelig stadig ulmer i mange sinn overfor Mussolinis diktatur, har selvfølgelig slått ut i lys lue, og opposisjonen gjør Mussolini ansvarlig for den fryktelige ugjerning.

Det later imidlertid til, at det skal lykkes ham å ri stormen av. Mussolini har straks erklært, at undersøkelser skal bli satt i gang, og at de skyldige skal straffes uten persons anseelse. Da mistanken for mordet imidlertid berører noen av de mest fremstående fascister, der stod Mussolini personlig nær, er det imidlertid uunngåelig, at hans prestisje er tilføyd et alvorlig støt.

For Italias skyld er det imidlertid å håpe, at det ikke skal bli begynnelsen til enden for Mussolinis regime, så at landet igjen skal falle tilbake i det politiske kaos, der hersket, før Mussolini grep maktens tøyler.

Alle Italia-reisende samstemmer om, at der aldri har hersket sådan ro og orden i Italia som under Mussolinis regimente. Selv jern­banens folk og tollfunksjonærer er nå høflige uten å erholde bestikkelser.