Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1924
Karlovy Vary, 27. mai 1924

Mitt Karlsbad-opphold er nå forbi. I morgen reiser jeg hjem over Eger – Berlin.

I forgårs var jeg i supé hos min lege dr. Paul Mayer sammen med en østerriksk dame – der var meget muntert og vi holdt ut til midnatt, hva der er rent ekstraordinært her i Karlsbad, og i aften hadde Einar Egeberg og frue en liten avskjedsmiddag for meg på Pupp.

Jeg føler meg friskere, enn jeg har gjort på flere år, og har jeg sjelden eller aldri smerter mer. Jeg blir over en dag i Berlin for ikke å bli for trett av reisen.