Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1924
Karlovy Vary, 19. mai 1924

De franske valg har gitt det uventede resultat, at den nasjonale blokk er slått av de radikale og sosialistene, og det er efter valgutfallet den alminnelige mening, at de radikales fører, Lyons bekjente borgermester Herriot, vil bli den kommende ministersjef.

Når Poincaré har lidd nederlag ved valgene, skyldes dette visst­nok ikke i første rekke hans utenrikske politikk og Ruhr-be­settel­sen, men hans innenrikske politikk, særlig hans hardhendte skatte­politikk og hans opphevelse av statsmonopoler, som fyr­stikk­­monopolet. Ingen liker nye og harde skatter og aller minst franskmennene, der har en likefrem panisk redsel for skatter og særlig for at man skal kikke dem i papirene og få rede på deres økonomiske anliggender.

Herriot har imidlertid heller ikke lagt skjul på, at han ikke var noen begeistret tilhenger av Ruhr-anneksjonen, og det er vel der­for nå all utsikt til, at en forståelse med Tyskland på grunnlag av Dawes-rapporten vil kunne oppnås, så meget mer som Poincaré jo også i prinsippet hadde gitt denne sin tilslutning.

Men hvis Dawes-rapportens bestemmelser blir godtatt også av tyskerne, kan man trygt gå ut fra, at dette i første rekke skyldes, at Poincaré har rykket inn i Ruhr og tatt sine panter. Ellers kan man være forvisset om, at tyskerne fremdeles hadde strittet imot, så lenge mulig var.