Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1924
Karlovy Vary, 8. mai 1924

Hotel Bristol

Her er sol og sommer, mens der hjemme var formelig vinter ennå. I Norge var markene grå og ingen blad på trærne. Her er det grønt, og bøkeskogene står i sitt lysegrønne vårskrud.

På hotellet ble jeg mottatt som en kjær, gammel bekjent. Det var den gamle betjening, og de møtte meg med all den elskverdighet, som er bøhmernes særlige gave.

Selv blomsterselgersken nede i Schlossbergbakken neide og ønsket meg velkommen igjen og sitt "Grüss Gott".

Dr. Mayer fant min tilstand betydelig bedre enn i fjor. Han satte meg på den samme kur som i fjor, men fant massasje unødvendig, og ordinerte kullsyrebad istedenfor som i fjor sprudelbad.

Her er mange flere badegjester enn i fjor. Tyskerne, der uteble de senere år, danner i år den største kontingent og gjør seg gjeldende overalt. Det store "Kaiserbad" – eller som det nå heter, Bad nr. 1, for ikke å støte den nye tsjekkiske republikk – som i fjor først ble åpent langt ute i juni måned, er allerede i drift.

Av norske har jeg hittil kun støtt på Mads Wiel og frue fra Fredrikshald, som jeg er en del sammen med.