Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1924
Leipzig, 5. mai 1924

Hotel Astoria

Jeg er her på vei til Karlsbad. Jeg tok denne gang sjøveien til Hamburg med Søndenfjeldskes skip "Kong Dag". Vi hadde kaldt, men stille vær, og reisen var meget behagelig. Om bord traff jeg grosserer Oscar Preuthun på vei til Gastein, og brukseier Johan Collett og hans unge og meget inntagende frue født Falsen, der også var på vei til Karlsbad og medførte sin bil for å fortsette reisen til Karlsbad fra Hamburg med denne.

På turen nedover hadde vi radioforbindelser og kunne sitte og høre valgtaler i Tyskland – der var riksdagsvalg igjen – og stykker av Racines "Phèdre" på Théatre Français.

Det tyske valgresultat viser, at ytterpartiene – de tysk-nasjonale og kommunistene – er gått betydelig frem, mens det særlig er gått ut over sosialdemokratene og Stresemanns parti. Det Hitler-Ludendorffske parti har ikke fått mange mandater, men den krigerske feltmarskalk selv er dog valgt.

I Hamburg spaserte jeg en tur i den årle morgentime, før toget til Leipzig gikk. Alle porter og vegger var oversådd med valgopprop, hvor de forskjellige partier skjelte hverandre ut efter noter; kommunistenes var ubetinget de kraftigste og mest virkningsfulle.

Jeg har hatt tilstrekkelig tid til å konstatere, hvor alt er blitt forferdelig dyrt her i Tyskland efter rentemarkens innførelse. En bil fra havnen til Hauptbahnhof i Hamburg kostet ikke mindre enn 18 kroner. Da jeg for en tysker i kupeen nevnte, hvor jeg fant alt dyrt her, fikk jeg det temmelig freidige svar: "Ja, es ist immer schwer für Leute aus valutaschwache Länder in einem Land mit edlem Valuta zu reisen."

Hotell Astoria, hvor jeg bor, er et forholdsvis nytt hotell vis-à-vis den mektige og imponerende Hauptbahnhof her, og er et av de beste hotell, jeg har bodd i. Alt moderne, komfortabelt og gjennomført renslig og maten ekstra god.