Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1924
Kristiania, 12. april 1924

Den komité av internasjonale eksperter, som erstatningskommisjonen henimot forrige års slutning nedsatte for å bringe i forslag til forholdsregler til balansering av det tyske budsjett og stabilisering av den tyske valuta, har nå avgitt sin innstilling eller rettere sagt rapport.

Komiteens formann er den amerikanske general Dawes.

Rapporten innledes med følgende bemerkninger, der er vel verd å legge seg på sinne for dem, der har skreket så opp om den tyske stats armod: "Tyskland – med sin driftige og voksende befolkning, sitt landbruk i stadig utvikling, med sitt offentlige og industrielle materiell betydelig forbedret siden våpenstillstanden og med sin innenrikske gjeld annullert – vil være i stand til å stabilisere sin valuta og bringe balanse i sitt budsjett, samtidig med at det oppfyller sine traktatforpliktelser."

Dette uttales av komiteen efter nøyaktig anstilte undersøkelser på stedet og av menn, hvorav i alle fall enkelte er tatt fra de ikke krigførende land.

Komiteen bringer derefter i forslag forskjellige forholdsregler der blir å ta, og forutsetter at Tyskland, når disse følges, vil kunne oppnå et større internasjonalt lån.

Forhåpentlig er dette det første skritt til å komme ut av kaos, så at Europa igjen kan gå lysere tider i møte.