Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1924
Kristiania, februar 1924

I går hadde jeg besøk av min lege i Karlsbad, dr. Paul Mayer, og i dag har han spist lunsj hos oss sammen med Jens Gleditsch, der er her nede på et lite besøk. Dr. Mayer kom hit fra Stockholm og skulle herfra til København. Så vidt jeg kunne skjønne, gjaldt reisen å avlegge de skandinaviske leger en visitt, for at de skal anbefale sine pasienter å søke hans bistand, hvis de skal til Karlsbad. Flere andre leger fra Karlsbad har gjort den samme runde, og også dr. Mayer har vel funnet å burde gjøre det for ikke å distanseres. Det smaker dog altfor meget av business og smartness, men er et ganske karakteristisk tegn for tiden. Hvem skulle tidligere kunne tenke seg en lege som en slags commis voyageur.

Dr. Mayer fortalte, at livet i Tyskland efter innførelsen av rentemarken er blitt så dyrt, at han hadde måttet avstå fra å ta sitt vinteropphold som vanlig i Berlin og hadde leid ut sin leilighet der. For første gang hadde han og hans familie vært i Karlsbad en vinter. Nå skulle hans frue møte ham i Hamburg, og så skulle de tilbringe en måned i Paris og derefter en tid i Merano, førenn han igjen begynte sin praksis i Karlsbad.

Uaktet jeg i vinter føler meg atskillig bedre, får jeg vel dra dit ned igjen i begynnelsen av mai. 2 års kur er jo det minste, hvis man skal ha den fulle nytte av en karlsbadkur.