Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, ultimo november 1923

Vi har nå Kai, Marie og lille Mabel på besøk her hos oss for noen måneder. Marie vet å skape liv – og vårt lille barnebarn er Barbara og meg til megen glede. Hun er en fortryllende liten skapning – alltid blid og fornøyd. Kai er for tiden på mitt kontor og skal arbeide der, til han 1. mars igjen overtar sin stilling som edsvoren fullmektig i Solør.