Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, november 1923

Med kommunistenes, sosialdemokratenes og en del av Høyres stemmer har bystyret besluttet å gjennomføre rådhusreguleringen og å bygge det nye rådhus.

Der har gått en voldsom agitasjon forut, og flere aviser, særlig "Aftenposten", har inneholdt hatske artikler mot Hieronymus, fordi han under de nåværende økonomiske tider har villet presse sin plan igjennom. Det er som den begeistring, der hersket hos alle kristianiaborgere, da planen fremlas av Hieronymus for 7 år siden, er i ferd med å fordufte helt. Efter fremleggelsen av denne plan – som han ledsaget med en av ham ved privat innsamling subskribert pengesum på ikke mindre enn 1 million kroner – kan man vel trygt si, at han var hovedstadens populæreste mann. Men det er ikke langt fra Kapitol til den tarpeiske klippe. Folkegunst er som skum på havet.

Jeg kan fullt nok respektere de menn, der mener, at når den økonomiske krise vi gjennomgår, er blitt så omfattende og griper så dypt inn på alle områder, bør man foreløpig se tiden an og utsette alle de arbeider, som ikke er strengt nødvendige, men derfor behøver der ikke å kastes smuss på den person, der mener, at hans livs store plan, som en gang ble møtt med tilslutning av en enstemmig opinion innen byen, til tross for alt nå bør fastslås. Med hensyn til tempoet for dens gjennomførelse kan jo dette skje under skyldig hensyn til de til enhver tid herskende forhold, og det er jo også så, at noen større uttellinger fra byens side ikke vil være påkrevet før om flere år, og da kan jo meget ha forandret seg.

Jeg tror også, at all erfaring viser, at det er i nedgangstider man gjør de fleste mistak i økonomisk henseende ved å innstille alle arbeider og nekte alle bevilgninger, for når oppgangstidene kommer, og arbeidshjelp blir vanskelig og derfor dyr å oppdrive og alle materialer stiger i pris, å gjennomføre de store planer – coûte que coûte.

Sans comparaison for øvrig – må jeg erindre, da bystyret under den forrige økonomiske depresjonsperiode avslo å kjøpe Kykkelsrud­anlegget – der tilbøds det for en særdeles rimelig pris – for hovedstadens kraftforsyning, for så under den kommende oppgangs­periode å skride til utbygging av Solbergfossen, der vil koste byen det 10-dobbelte.

I anledning av sin seier i bystyret holdt Hieronymus forleden i sitt hjem en elegant og belivet middag for en rekke medlemmer av bystyret, for de 2 arkitekter Arneberg og Poulsson, riksantikvar Fett, Jens Thiis m.fl. og et par av sine venner.

Der var legio av taler, mer eller mindre gode som vanlig. Arkitekt Arnebergs tale var den mest sjarmerende – likefrem og dog kunstnerisk avstemt og med mange gode pointer.

Blant gjestene var også 2 kommunister, de herrer advokat Emil Stang og journalist Aamodt, opprinnelig arbeider. Den siste var ubetinget den mest sympatiske av de to.