Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 15. september 1923

Det hell, der i alle fall delvis har fulgt Mussolini i å redde Italia ut av den politiske sump av partikjekl og korrupsjon, der truet landet under et evneløst parlament, har selvfølgelig vakt alle interessertes oppmerksomhet også i andre land, hvor man forlengst er kjed av parlamentarismens utskeielser – og det begynner å bli noe hvert sted og ikke minst blant de intellektuelles elite.

I Spania har nå Barcelonas militærguvernør, general Primo de Rivera, uten videre tatt makten, satt parlamentet ut av funksjon og drevet regjeringen vekk og innsatt et nytt ministerium, så vidt vites bestående alene av hans hengivne offiserer. Kong Alfonso har vært en passiv tilskuer, men efter alt å dømme er det foregått med hans billigelse. Også i Spania var korrupsjonen blant ministre og parlamentsmedlemmer – uansett hvilket parti de tilhørte – blitt en kreftskade, som det gjaldt hurtigst mulig å råde bot på, hvis landet og dets hele økonomiske liv ikke skulle ende i kaos. En av de grunner, der har vært medvirkende og kanskje den mest medvirkende, til at tålmodigheten brast var de endeløse og resultatløse kamper mot Riff-kabylene i Marokko, der truet landets prestisje og kostet statskassen enorme summer, der antas delvis å være havnet i politikernes egne lommer. Også i Spania synes det, som om folket med en følelse av befrielse og i stor ro iakttar begivenhetenes gang.

Da alle gode ting er tre, har den bulgarske professor Zankoff foretatt et statskupp i Sofia og avsatt ministerpresidenten, der var de radikale småbønders representant, og som drev en vidtgående, hemmelig kurtise med kommunistene, der i Bulgaria rekrutteres sterkt fra og får rike subsidier fra Sovjet.