Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 31. august 1923

Vi var i går i bryllup hos dr. Christian Grans på Grand Hotel, de gifter bort sin yngste datter Bline med en tysk ingeniør Hans Reuter, en sønn av en storindustriell i det av franskmennene besatte område. Flere av brudgommens slektninger var kommet opp til bryllupet og også den tyske minister var til stede. Efter talen for brudgommen spilte orkesteret "Die Wacht am Rhein", som vi måtte påhøre stående – hvilket jo ikke falt i alle bryllupsgjesters smak. Brudgommen og hans slektninger var meget pene mennesker, der gjorde et tiltalende og distingvert inntrykk.

Svoger Jens vidde paret, og reiste allerede i dag opp til Trondhjem, hvor hans høytidelige innsettelse som biskop skal finne sted på søndag. Vi er inviterte så vel til høytideligheten i Domkirken som til den efterfølgende middag i "Harmonien", som biskop Støylens og Jens og Marie gir i fellesskap. Jeg hadde hatt stor lyst til å reise dit opp, men Jakobs helbredstilstand er fremdeles så vaklende, at jeg ikke synes det er riktig å reise fra byen.