Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 22. juli 1923

Forleden aften fikk jeg telefonbud om, at min bror Jakob var blitt heftig syk, mens han var ute på "Dronningen" med kommandør Gade. Dr. Scheel kunne til å begynne med ikke si noe bestemt om, hva det var, men i går er det konstatert, at det er lungebe­tennelse, og han er temmelig sterkt angrepet. Han selv tror, at han ikke står det over, men legens uttalelser er mer berolig­ende, skjønt han jo også mener, at tilstanden ikke er uten en viss fare.