Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Karlsbad, 4. juni 1923

I den siste uke har jeg vært atskillig sammen med en hollandsk familie, der bor her på hotellet, herr og fru Nepveu (uttales Nevø) med deres unge datter. Han er burgemeester (der vel svarer omtrent til vårt fylkesmann) i provinsen Apeldoorn. Det er meget pene og distingverte mennesker, der har reist meget og vet meget, og som taler alle språk til fullkommenhet, og som jeg har hatt megen hygge av å tale med.

I eftermiddag har jeg sammen med dr. Christian Gran og frue vært ute og besett de store glassfabrikker i Meyerhofen. Vi fikk anledning til å se, hvorledes fabrikasjonen av disse små kunstverker i glass foregikk, og gikk senere gjennom de store lagere. Der var atskillige vakre ting å se, men også megen smakløshet. Også driften i denne store fabrikk var ytterst innskrenket, da det på grunn av den stadig stigende valuta og de høye arbeidslønninger i Tsjekkoslovakia er vanskelig å konkurrere.

I overmorgen er jeg ferdig med min kur. Jeg reiser hjem over Prag, som jeg har lyst til å gjense efter at den nå er blitt hovedstad i den tsjekkoslovakiske republikk, og byens sjeldne sjarme er ennå levende i min erindring til tross for de 15 år, der er gått, siden mitt forrige besøk der.