Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Karlsbad, 30. mai 1923

Min kur har nå vart i 3 uker, og jeg synes virkelig, jeg er kommet meg godt. Ennå har jeg en uke tilbake, før dr. Mayer vil slippe meg. Jeg er blitt mager, og enhver antydning til mage er heldigvis forsvunnet. Men hvor man blir doven og likeglad med utenverdenen ved en sådan badekur.

Goethe, der var en stadig kurgjest her i Karlsbad gjennom en lang rekke av år, skrev fra et av disse opphold til sin velynder hertug Karl August av Sachsen-Weimar: "Ich bin in eine solche Fainéantise erfallen, die über alle Beschreibung ist." Og det samme er nok tilfelle med de fleste kurgjester.

Det er så vidt jeg gidder lese mitt "Morgenbladet" og en prageravis for så noenlunde å være á jour med, hva der passerer hjemme og i den øvrige verden.

Min bror Jakob er utnevnt til kongens 2. hoffmarskalk, formentlig i anledning av, at han skal ledsage kongen på hans offisielle besøk ved de hollandske og belgiske hoff i den nærmeste fremtid. Reisen skal foregå med et norsk krigsskip.

Svoger Jens Gleditsch er utnevnt til biskop i Nidaros bispedømme – en utnevnelse der sikkert vil vekke megen strid og gi anledning til megen bitterhet innen den store kirkelige leir, der sokner til indremisjonen og sverger til professor Hallesbys fane. Menighetsrådene hadde jo også med stor majoritet utpekt den ortodokse pastor Freihow som nr.1 til stillingen.

Det er ganske karakteristisk, at det er en høyreregjering, som har utnevnt den liberale Gleditsch til biskop tiltross for menighetsrådenes stemmegivning – disses uttalelser er jo også kun ment å være rådgivende, for at også den liberale retning i alle fall kan telle en representant i bispekollegiet, mens den radikale Blehrske regjering forbigikk ham og utnevnte presten Lunde, der var indremisjonens mann, til biskop i Oslo, uaktet man vel visste, at herr Lunde var en ganske subaltern herre, hvis kulturnivå ligger betydelig under, hva der burde kreves av den norske kirkes primas. En av de mange, men ikke minst betegnende kjensgjerninger, der viser, at det radikale venstre i Norge er landets mest reaksjonære parti, alle talemåter til tross.

For oss blir det et stort savn å miste Jens Gleditsch. Han har alltid vært en god, kjærlig og forståelsesfull rådgiver – menneskelig og mild i sin dom som i sitt liv – og interessert og våken overfor alle livets foreteelser.