Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Karlsbad, 18. mai 1923

Vi hadde en meget hyggelig sammenkomst i går. Vi samledes ved 7-tiden i restaurant Weishaupt, hvor vi hadde fått et værelse for oss selv. Vi var i alt 12: Brukseier Oscar Collett og frue og datter, Hugo Wetlesen og frue, konsul Bachke, Sisi Finne, fru Butenschøn, fru Kitty Egeberg, fru dr. Huitfeldt, en ung hr. Thams fra Shanghai (sønn av oberstløytnanten) og undertegnede. Jeg hadde i anledningen av min lege fått lov til å drikke et par glass rødvin – alkohol av enhver art er ellers forbuden vare. Jeg holdt festtalen i anledning av dagen, og lot den til å finne anklang.

Efter middagen gikk vi til danserestauranten "Zum Elephanten", hvor de unge fikk seg en svingom, men allerede kl. 11 var jeg tilbake her på Bristol.