Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Karlsbad, 15. mai 1923

Karlsbads (eller som byens offisielle navn nå er: Karlovy Vary) omegn er fortryllende. Overalt de herligste spaserturer gjennom bøkeskog og annen løvskog. Selve byen ligger som nede i en gryte på begge sider av Teppelfloden, der nede ved Fischern, en forstad til Karlsbad, løper ut i elven Eger. Hotel Bristol, hvor jeg bor, ligger imidlertid oppe på høyden ­– Schlossberg – og ved å spasere tvers over gaten er jeg straks inne i skogen.

Her i hotellet bor av kjente, foruten fru Andrea Butenschøn, konsul Arild Bachke fra Trondhjem og i følge med ham vår felles slektning Sisi Finne. Det er disse og Hugo Wetlesens, jeg er mest sammen med her nede.

En del av de norske her vil slå seg sammen om en liten fest i restaurant Weishaupt den 17. mai, og man har anmodet meg om å holde festtalen.