Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 13. april 1923

Vår venn og nabo ingeniør Alfred Stabell har ligget livsfarlig syk av lungebetennelse. Under sin sykdom fylte han 60 år. Efter nå å være fullstendig restituert feiret han i går denne begivenhet med en stor og strålende fest på villa Kasbah. Vi var ca. 120 til bords, eldre og yngre.

Utenriksminister Michelet holdt festtalen, og gjorde det utmerket. En blanding av spøk og alvor og elegant fremført som alle hans taler.

Et jazzband av unge studenter spilte til dans og både eldre og yngre trådte dansen.