Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, mars 1923

Ministeriet Halvorsen er nå utnevnt. Samtlige medlemmer av det forrige ministerium Halvorsen er på ny medtatt i ministeriet og har overtatt sine gamle departementer. Dog er den aldrende gårdbruker Jahren erstattet med gårdbruker Venger fra Eidsvoll, og som kirkeminister har hr. Halvorsen foretrukket målmannen gårdbruker Sælen fra Fana for den forrige målmannen, den dyktige overlærer Riddervold-Jensen fra Tønsberg. Dette skal vel være et "lurt trekk" for å innfange noen målmenns sympati – og man må ikke ha prinsipper og faste overbevisninger i norsk politikk nå for tiden. Det minner om, da Høyre i 1912 felte statsminister Konow S.B. for hans målvennlige tale i ungdomslaget, og umiddelbart efter, da Bratlie dannet sitt rene høyreministerium, gjorde målmannen postmester Liljedahl til øverste sjef for skolevesenet ved å utnevne ham til kirkeminister.