Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 17. januar 1923

De alliertes statsmenn har hatt konferanser i London og Paris for om mulig å finne en utvei til en enig og samlet opptreden, men det synes, som om der er en så svelgende avgrunn mellom det britiske og franske synspunkt med hensyn til Tyskland, at alt brobyggingsarbeid ville være spilt umake.

Og nå er Frankrike og Belgia skredet til handling – som det synes også med Italias billigelse. De har sendt ingeniører m.v. til Ruhr-distriktet for å ta sine panter og kontrollere kulldriften m.m. Foreløpig er der kun sendt så mange tropper, som er ansett nødvendig for å beskytte ingeniørene og opprettholde ro og orden.

Tyskland er som rimelig forbitret ut over alle grenser, og det synes som om der vil bli gitt embetsmenn, funksjonærer og særlig alle jernbanefolk befaling til å yte den mest energiske passive motstand. Det er således ikke godt å si, hvorledes det hele vil arte seg. Men at det for Frankrike vil bli et langt lerret å bleke, er vel utvilsomt. Og så kommer det vel an på, hvem der kan holde lengst ut.