Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
12. oktober 1922

Andresens og Bergens Kreditbank har nå lidd samme skjebne som Centralbanken. Den har måttet søke og fått støtte av staten, Norges Bank og privatbankene. Mistilliten til bankenes soliditet brer seg ikke minst efter Centralbankens og nå den danske Landmandbanks misère. Man visste jo, at Andresens og Bergens Kreditbank "hadde mange svin på skogen", Bergens Kreditbank har lånt millioner til de under krigen oppførte store vannfallanlegg og fabrikkanlegg på Vestlandet, der ble enormt dyre, og som efter krigen ikke har funnet omsetning for sine produkter, anlegg som Bjølvefossen, Høyangfallene med sine aluminiumsfabrikker, superfosfatfabrikken ved Knarviken med flere. Og Andresens Bank har jo alltid vært en utpreget skipsfartsbank, og når skips­verdiene synker så lavt som de har gjort, er det en opplagt ting at banken har måttet lide store tap. Og når folk så begynte å snakke og utspre rykter, blir publikum grepet av panikkstemning og innskyterne tar sine penger ut av sådanne banker. Publikums mistillit er det som har gjort at også denne bank har måttet søke støtte. Hadde den fått arbeide i ro, hadde den sikkert kunnet gjenopprette sine tap, da den har en stor og god kundekrets og har tjent meget godt.

Jeg tror, det vil vise seg, at statens og Norges Banks politikk også her – ved alene å støtte med en bestemt sum istedenfor å gi en ubetinget garanti, således som den danske stat har gjort overfor Landmandsbanken – vil vise seg å være et feilgrep. Skvadronørene og ryktesmedene vil fortsette sine skumlerier og hevde at den støtte banken har fått, ikke vil vise seg å være tilstrekkelig, og innskyternes tillit vil vise seg ikke å vende tilbake. Var der gitt en effektiv garanti, ville innskyterne la sine penger bli stående, og banken kan arbeide i ro uten å behøve å treffe panikkforanstaltninger. Og jeg tror, at det i lengden også ville ha vært det billigste. Qui vivra, verra.

For familien Butenschøn er det et hardt slag, da de jo som eiere av det gamle bankierfirma Andresen & Co., der danner grunnlaget for den i 1912 startede Andresens Bank, har den største del av sin formue plassert i aksjer i denne bank. Også min svigerdatter Maries personlige formue består vesentlig av aksjer i Andresens Bank. Men de er jo unge og tar det forhåpentlig med ro.