Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
10. oktober 1922

Vi har vært på en weekend tripp hos vår venn Nikken Hoff på Rud i Sandsvær. Vi hadde det deiligste høstvær og kunne foreta turer både til vogns og til fots. Jeg var nede på Labro træsliberi for å se på gamle tomter. Hele tresliperiet var imidlertid nå rasert av Drammen kommune. Vannkraften anvendes nå kun i kraftstasjonen til elektrisk energi.