Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Kristiania, 9. september 1922

Kai har vært her nede fra Flisa, hvor han føler seg meget ensom, og hvor det var umulig for ham å finne seg noe hyggelig losji. Derimot har han funnet et lite hus, der var som skapt til et hjem for Marie og ham, og vi svake foreldre har da ikke kunnet motstå de unges bønner og har gitt vår tillatelse til, at de gifter seg. Bryllupet skal stå på Bjerke i Enebakk og vielsen foregå i det gamle Mariekapell, der ligger like ved Bjerke. Marie sier, hun har sine beste minner fra Bjerke og derfor gjerne vil reise ut derfra som brud. Butenschøns har bestemt, at der kun skal innbys aller nærmeste slekt og venner – i alt en 40–50 mennesker. De unge vil ha svoger Jens Gleditsch til å vie seg, og hvis det passer ham, har de bestemt bryllupsdagen til 30. september.