Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922




Kristiania, 29. august 1922

Jeg har som vanlig tilbrakt en 14 dagers tid på Gausdals sanatorium. I år var det ualminnelig regnfullt og kaldt på fjellet, men jeg fikk da mine daglige fjellturer. Der var omtrent de samme mennesker, som pleier å være der + noen nye elementer, bl.a. den spanske minister Garrido y Cisneros, som jeg kjente litt fra Kristiania, og fru Anna Astrup født Wedel, som jeg var nokså meget sammen med. Hun er ualminnelig tiltalende likefrem og elskverdig, men er dessverre meget svak og plages meget av astma. Hun er min vordende svigerdatters gudmor og hadde bare lovord om henne.

Minister Garrido forsikret, at den omstendighet, at det drog så lenge ut med undertegnelsen av den spanske traktat, alene skyldtes, at så mange av de spanske regjeringsmedlemmer på denne tid var fraværende fra Madrid. Han uttalte seg nokså fritt om den norske dronning, fordi hun fullstendig neglisjerte de ved hoffet akkrediterte ministre, og alene dyrket sine private venner – selv ved offisielle eller halvoffisielle fester.

Ved sølvbryllupet hadde hun således ikke talt med noen av dem, men vesentlig underholdt seg med og danset med en Kristiania shopkeeper –­ jeg forstod hvem han siktet til – og det ville jo også i ethvert annet land vært utenkelig, at vedkommende overhodet fikk adgang til slottet.

Jeg kom tilbake til Kais fødselsdag, da jeg gjerne ville se hans svigerforeldre hos oss den dag for første gang. For øvrig var der kun min bror Jakob og Kais to venner Carl Otto Løvenskiold og Harald Diderik Løvenskiold, den første med sin offisielle forlovede frøken Henny Størmer (professorens datter) og den annen med sin hjertevenninne Edy Butenschøn, Maries kusine. Kai har nå fått post som edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Solør og skal den 1.september reise opp til Flisa for å overta sin nye stilling.

De forlovede synes, det blir fryktelig å skilles, og særlig Marie ivrer for, at de skal få lov til å gifte seg i høst, så Kai kan få sitt lille hjem der oppe. Men det blir der forhåpentlig ikke noe av. Jeg synes, Kai er altfor ung til allerede å inntre i ektestanden.