Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Kristiania, august 1922

Traktaten med Spania er nå brakt i havn. Man var forberedt på, at ministeriet Blehr skulle falle på sin proposisjon, der forut­setter, at Norge skal forplikte seg til å avkjøpe Spania 500 000 liter hete viner per år, et forbruk, der ikke bare langt over­stiger, hva vi forbruker av denne slags vin til medisinsk og teknisk bruk med det mangedobbelte – og annet kan den jo ikke brukes til under det gjeldende forbud, men også overstiger, hva vi før forbudet brukte av disse viner. Vedtaket av proposisjonen ville derfor arte seg som den rene farse. I siste øyeblikk har dog Høyre bøyd av og har stemt for proposisjonen, idet dens ved­takelse skal anses som en helt midlertidig foranstaltning, og regjeringen videre skal forhandle med Spania om helt fri inn­førsel og fremlegge for Stortinget de betingelser, der da kan erholdes. Vår handel og skipsfart, der har lidd meget under, at vi ikke har hatt noen ordnet handelstraktat med Spania, kan nå se fremtiden i møte med større sikkerhet for Spanias vedkommende, men med Portugal ligger vi fremdeles i tollkrig, og vår skipsfart og våre fiskerier lider sterkt derunder, og det skulle for alminnelig sunn sans synes galmannsverk å fortsette hermed, og særlig under de mer enn vanskelige økonomiske forhold, vårt land nå gjennomgår. Men norske politikeres veier er uransakelige, og deres maksime synes mer og mer å bli: Skitt i Norge, leve partiet! Blant alle sunt dømmende mennesker brer forakten for parlamentarismen og politikere seg med stadig økende fart.