Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
14. juli 1922

Jeg fikk i morges noen linjer fra Kai om, at han og Marie, der for tiden er på besøk hos professor Størmers på deres landsted ved Drøbak, gjerne ville, at deres forlovelse skulle offentliggjøres nå. Og i formiddag nettopp, som jeg skulle avsted til den franske legasjon til den vanlige resepsjon i anledning av dagen, tele­fonerte banksjef Butenschøn til meg og sa, at han hadde fått en lignende anmodning fra Marie. Vi besluttet da, at det var likeså godt å offentliggjøre forlovelsen, skjønt der jo må gå minst et år, før der kan bli tale om bryllup. Kai bør jo også til utlandet og lære litt mer språk, førenn han begynner på sitt livs bane. Herr Butenschøn mente imidlertid, at de kanskje kunne gifte seg og dra ut sammen, når Kai hadde endt sitt arbeide som edsvoren fullmektig.

Hr. Butenschøn sa meg, at også de var svært glade over for­lovel­sen. De kjente jo godt Kai gjennom hans vanken der i huset gjennom mange år, og var de alle blitt svært glad i ham. Og dette var det jo meget hyggelig å høre.

Kai er også en brav og snill gutt i alle henseender og en god og kjærlig sønn, som aldri noen gang har voldt oss den minste bekymring.

Så vil vi håpe, at livet må bli så lyst og lykkelig for ham og hans Marie, som han fortjener det.