Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Juli 1922

Mordet på Rathenau har skaket sinnene opp i Tyskland. Demokratiet forlanger nå en kraftig lovgivning til republikkens beskyttelse og likeledes en utrensning innen embetsverket, hvis viktigste stil­linger bekles av republikkens fiender, og som ved enhver leilig­het åpent legger sitt monarkiske sinnelag for dagen. Like­ledes kreves der, at der skal skrides skarpt inn mot de tysk-nasjonales provokatoriske agitasjon.

Samtidig med disse begivenheter er der inntrådt en faretruende trend i den tyske markkurs. Der betales i disse dager her i landet med vår egen depresierte valuta kr. 1,25 for 100 tyske mark. Hva der ligger bak denne markens katastrofale fall, er det i øyeblikket vanskelig å vite. Men at den er en fare for den hele økonomiske situasjon i Europa, er innlysende. Og spørsmålet om et moratorium for Tyskland og nedsettelse av erstatningen er igjen blitt aktuelt. Hvis Amerika, som krigen har skaffet så megen rikdom og så meget gull, kunne bekvemme seg til å eftergi noe av ententelandenes store gjeld, ville spørsmålet sikkert kunne komme til en løsning.

At markens fall i alle fall delvis også kan skyldes manøvrer fra tysk side, er sikkert ikke utelukket. Intet synes vanskeligere enn å kunne komme tilbunns i disse spørsmål.