Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
12. juni 1922

I aften har Kai vært oppe til den muntlige prøve og brakt sin laud i havn. Nå skal han se til å få seg en stilling som edsvoren fullmektig hos en sorenskriver på landet. Hvilken bane, han enn senere velger, bør han først gjennomgå et sådant læreår.