Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Kristiania, 1. juni 1922

Sensuren for den skriftlige del av den juridiske embetseksamen falt i aften, og Kai har fått sin laud. Og vi er alle lykkelige. Han føler seg selv sikker på også å hevde sin laud ved den muntlige prøve.