Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Mai 1922

Kai har nå vært oppe til den skriftlige del av den juridiske embetseksamen. Han er ikke videre fornøyd, men håper dog på å få laud. Han har i alle fall vært flittig, men sjeneres jo meget av sin stadige hodepine. Og så får vi håpe det beste. Der er nå igjen blitt overflod på jurister, hva det ikke var i krigens gylne år, så man må ha laud, hvis man skal håpe på å komme frem.