Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Kristiania, 18. april 1922

Jeg hadde i dag besøk av en herr Lyche, der hadde i oppdrag å overrekke meg en medalje og en større plaque i bronse fra styret i Union des Colonies Étrangères en France som et uttrykk for unionens takknemlighet for den hjelp, jeg hadde ytet den ved å forestå innsamlingen i Norge til hjelp for dens formål; å søke å dyktiggjøre krigsinvalider til tross lemlestelsen å kunne utøve et eller annet håndverk eller annet arbeid.

Så vel medaljen som den store plaque er utført av den franske billedhugger S.E. Vernier og forestiller en fransk soldat, der har mistet sin ene arm, i arbeid med hammer og ambolt.

Plaquen er anbrakt på et mahognystaffeli og forsynt med en plett med innskriften "Á Mr. A. Knagenhjelm / L''Union des colonies étrangères en France".

Det er jo hyggelig, at der av og til vises tegn på, at der dog eksisterer noe, som heter takknemlighetsfølelse. Det er ikke så ofte tilfelle.

Og plaquen er et kunstverk, der vil være en pryd for mitt bibliotek.