Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Kristiania, april 1922

Det foreligger nå offisielt kommuniké om, at staten, Norges Bank og privatbankene vil støtte Centralbanken med et større lån på 50 millioner kroner. Men dessverre, dermed er tilliten ikke gjenopp­rettet. Det forlød, at den opprinnelige tanke var, at Norges Bank med de andre i ryggen skulle ha garantert Central­bankens kredit­orer mot tap. Var det blitt gjort, ville tilliten vært vendt til­bake, innskyterne ville rolig latt sine innskudd stå, og banken ville fått ro til å gjenopparbeide sin stilling. Nå tror man, at de av bankene ytede forsterkninger ikke er tilstrekkelige, og mistilliten er der fremdeles. Og hvis Centralbanken trenger ytter­ligere hjelp, kan da Norges Bank vegre seg, og er der da ikke fare for, at den ytede hjelp vil være bortkastet?

Under disse ugunstige auspisier flytter Centralbanken nå inn i sitt store, men stygge millionpalass, som det i disse eksorbitant dyre år har latt oppføre på hjørnet av Tollbodgaten og Kirke­gaten, og som skal ha kostet den utrolige sum av 16 millioner kroner.

Bankene og staten har forbeholdt seg å innsette nytt styre i banken, og det vil nok også bli gjort.