Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1921
Nyttårsaften 1921

Det svunne år har vært et meget mørkt år for vårt land. Den økonomiske situasjon gir et trist bilde. Hele vår eksportindustri er lammet, skipsfarten ligger nede, den ene efter den annen av våre industrier lukker sine porter og arbeidsløsheten brer seg. Vår valuta er fremdeles meget dårlig. Og skatteskruen er i stadig virksomhet. De ulykkelige følger av voldgiftsdommen i arbeidskonfliktene i 1920 viser seg mer og mer klart. Og ennå øynes ingen lyspunkter. De to ting, som er hovedbetingelsene for, at vi skulle kunne komme oss ut av uføret; sparsomhet og økt arbeids­intensitet merker man fremdeles lite til. Alle de millioner, der strømmet inn i landet i krigsårene, er forduftet, og vi er sikkert atskillig fattigere enn før krigen. Statskassen, der under krigsårene sopte inn uante inntekter, er mer slunken enn noensinne, og skatteskruen er satt så sterkt på, at en ytter­ligere omdreining av den vil slukke ethvert initiativ i dette land. Vi er ingenlunde bedre stilt enn de land, der har vært med i krigen. Og til tross for alt er der store kretser i vårt land, der ikke har fått øynene opp for, hvor elendig vi har vært styrt i de siste år, og som ennå sverger til Gunnar Knudsens fane.

-----

Men jeg får være takknemlig for, at vi innen hjemmets lune vegger har det lyst og godt.