Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1921
Kristiania, desember 1921

Som vanlig, når dronningen er på sitt årlige englandsbesøk, benytter kongen anledningen til å besøke sine private venner. Jeg har vært sammen med ham i bridgemiddag hos Hieronymus Heyerdahl og Lorentz Boeck. Der er nå kommet noe mer avdempet og rolig over hans vesen, enn tidligere var tilfelle, og han er jo alltid meget vennlig og liketil.