Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1921
Kristiania, 28. november 1921

Jeg var i går i en meget hyggelig herremiddag hos direktør Throne Holst. Jeg satt ved siden av stortingsmannen fra Bergen, over­retts­sakfører Henrik Ameln, der jo er meget underholdende, men også bekjent for sin "slarvende kjeft". Ved bordet holdt han et lite kåseri, hvori han bl.a. henvendte seg til minister Eyde, der satt vis-à-vis og sa: "De, som er minister der nede hos slabbe­daskene eller kanskje det er slovakene, de kalles," hva Eyde tok meget unådig opp. Han reiste seg og svarte, at han ikke hadde den ære å være akkreditert ved den Tsjekkoslovakiske republikk, men han kjente personlig både republikkens president hr. Masaryk og dens utenriksminister dr. Beneš, og han kunne forsikre hr. Ameln om, at Norge kunne være lykkelig, hvis det hadde så fremstående og dyktige menn i sitt offentlige liv som disse. Hr. Ameln be­trodde meg, at Eyde hadde et horn i siden til ham fra tidligere. Han hadde engang sagt, at den tyske ingeniør Gleim, som var Eydes kompanjong i hans tidligere dager, var en gammel jøde fra Ham­burg. I den anledning var Eyde blitt meget forbitret og hadde sagt ham, at Gleim aldeles ikke var jøde, hvortil Ameln ganske rolig hadde replisert: "Jeg visste, at en av firmaet var jøde, og så trodde jeg, det var Gleim."