Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1921




4. november 1921

I går aftes fikk vi det triste budskap, at fru Sofie Finne, født Bachke, min fetter Emil Finnes hustru, var avgått ved døden på Vår Frue Hospital. Hun var operert for en svulst i underlivet for en 3 ukers tid siden. Alt var gått godt, og hun skulle en av dagene komme hjem igjen. I går aftes har så en blodpropp plutselig i løpet av noen minutter gjort ende på hennes liv.

Sofie Finne hørte til våre nærmeste omgangsvenner. Hennes lyse sinn og gode hjertelag, hennes gjestfrihet og store vennlighet mot alle vant henne venner overalt. For oss vil savnet efter henne bli stort. Men enda mer selvfølgelig for hjemmet.

Vi var oppe hos Emil Finne i dag for å hilse på ham og barna. De var aldeles oppløste av sorg, og det gjorde dem selvfølgelig ondt, at de ikke hadde vært til stede ved dødsleiet. Emil Finne var gått fra henne om eftermiddagen ved 5-tiden. Hun var da frisk og kjekk. Ennå ved 81/2-tiden om aftenen hadde hun sagt til pleiersken, at hun følte seg så vel, at hun visst fikk sove riktig godt til natten. Ikke en halv time efter hadde hun ringt, og da søsteren kom inn, var hun allerede uten bevissthet og døde efter noen minutters forløp.